Tuesday, 19 March 2013

AIR MATA RASULULLAH MELIHAT AZAB WANITA DINERAKA


Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Alhamdulillah Segala puji bagi Allah
Tuhan
semesta alam Maha Pemurah lagi
Maha
Penyayang, Yang menguasai hari
pembalasan.
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan
selain Allah
dan Nabi Muhammad adalah utusan
Allah.
Shalawat serta salam kepada
Muhammad bin
Abdullah, beserta para keluarga,
sahabat
serta para pengikutnya hingga akhir
zaman Ali
r.a. meriwayatkan sebagai berikut:
“Saya
bersama Fatimah berkunjung
kerumah
Rasulullah dan kami temui beliau
sedang
menangis. Kami bertanya kepada
beliau,
“mengapa tuan menangis wahai
Rasulullah?” Beliau menjawab, “pada
malam aku di Isra’kan kelangit, daku
melihat
orang sedang mengalami berbagai
penyiksaan… maka bila teringat azab
yang
mereka terima aku menangis.” Saya
bertanya lagi,”wahai Rasulullah
apakah yang
tuan lihat?” Beliau bersabda: *
Wanita yang
digantung dengan rambutnya
dan otak kepalanya mendidih.
* Wanita yang digantung dengan
lidahnya
serta tangannya dipaut dari
punggungnya
sedangkan air yang mendidih dari
neraka
dituangkan ke kerongkongnya.
*Wanita yang
digantung dengan buah dadanya
dari balik punggungnya sedangkan
air getah
kayu zakum dituang ke
kerongkongnya.
* Wanita yang digantung , diikat
kedua kaki
dan tangannya ke arah ubun-ubun
kepalanya
serta dibelit dibawah kekuasaan ular
dan kala
jengking.
* Wanita yang memakan badannya
sendiri
serta dibawahnya tampak api yang
menyala-
nyala dengan hebatnya.
* Wanita yang memotong badannya
sendiri
dgn gunting dari neraka.
* Wanita yang bermuka
hitam dan memakan
ususnya sendiri.
* Wanita yang tuli, buta&bisu
dalam peti
neraka sedang darahnya mengalir
dari rongga
badannya
(hidung,telinga ,mulut)&badannya
membusuk akibat penyakit kulit dan
lepra.
*Wanita yang berkepala seperti
kepala
babi&keledai yang mendapat berjuta
jenis
siksaan. Maka berdirilah Fatimah
seraya berkata,
“Wahai ayahku, cahaya mata
kesayanganku… ceritakanlah
kepadaku
apakah amal perbuatan wanita2
itu.”
Rasulullah s.a.w bersabda, “Wahai
Fatimah,
adapun tentang : * Wanita yang
digantung dengan
rambutnya
karena dia tidak menjaga rambutnya
(di
jilbab) dikalangan lelaki.
* Wanita yang digantung dengan
lidahnya
karena dia menyakiti hati suaminya
dengan
kata Kemudian Nabi s.a.w bersabda:
“Tidak
seorang wanita yg menyakiti hati
suaminya
melalui kata2nya kecuali Allah akan
membuatnya mulut kelak dihari
kiamat,selebar 70 zira’ kemudian
akan
mengikatnya dibelakang lehernya.”
* Adapun wanita yang digantung
dengan buah
dadanya karena dia menyusui anak
orang lain
tanpa izin suaminya.
* Adapun wanita yang diikat dengan
kaki dan
tangannya itu karena dia keluar
rumah tanpa
izin suaminya, tidak mandi wajib
dari haidh
dan nifas.
* Adapun wanita yang memakan
badannya
sendiri karena suka bersolek untuk
dilihat
lelaki lain serta suka membicarakan
keaiban
orang.
* Adapun wanita yang memotong
badannya
sendiri dengan gunting dari neraka
karena dia
suka menonjolkan diri (ingin
terkenal)
dikalangan orang yang banyak
dengan
maksud supaya orang melihat
perhiasannya
dan setiap orang jatuh cinta
padanya karena
melihat perhiasannya.
* Adapun wanita yang diikat kedua
kaki dan
tangannya sampai ke ubun-ubunnya
dan dibelit
oleh ular&kala jengking karena dia
mampu
mengerjakan solat&puasa. Tetapi dia
tidak
mau berwudhuk dan tidak solat
serta tidak
mau mandi wajib.
* Adapun wanita yang kepalanya
seperti kepala
babi dan badannya seperti keledai
karena dia suka mengadu-domba
serta
berdusta.
Adapun wanita yang berbentuk
seperti anjing
karena dia ahli fitnah serta suka
marah-marah
pada suaminya. Dan ada diantara
isteri nabi-nabi
yang mati
dalam keadaan tidak beriman
karena
mempunyai sifat yang buruk.
Walaupun
mereka adalah isteri manusia yang
terbaik
dizaman itu. Diantara sifat buruk
mereka: Isteri
Nabi Nuh suka mengejek dan
mengutuk
suaminya.
Isteri Nabi Lut suka bertandang ke
rumah
orang. Semoga Allah memberikan
kita kekuatan
untuk mengamalkan kebaikan dan
meninggalkan keburukan. Jika hati
kita tidak
merasa takut atas sabda Rasulullah
maka
dikhawatirkan khuatir kalau kita
tergolong
dalam mereka yg tidak diberi
petunjuk oleh
Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa
Ta'ala selalu
melimpahkan shalawat dan salam
serta
barakah-Nya yang melimpah kepada
Nabi
Muhammad Shallallahu ‘alaihi
wasallam
keluarganya dan para Sahabatnya
ridhwanullah ‘Alaihim ajma’iin.
Barangsiapa
memberi petunjuk pada orang
lain,maka dia mendapat ganjaran
sebagaimana
ganjaran orang yang melakukannya.”
(HR. Muslim) “Barangsiapa
menunjukkan (orang
lain)
kepada kebaikan, maka baginya
pahala
seperti
orang yang mengerjakannya. ”
(HR. Muslim)
....SEMOGA BERMANFAAT....

No comments:

Post a Comment