Thursday, 5 April 2012

BAHAYANYA DAJJAL

BAHAYANYA DAJJAL

Nabi Muhammad saw telah member! peringatan kepada semua manusia tentang niat jahat makhluk yang terkenal dengan panggilan al-Masih ad Dajjal. Namanya itu melambangkan dia boleh mengubah rupa dan berwajah hodoh. Nabi Muhammad saw membuat seruan ini bukan saja kepada umat Islam, atau orang-orang Mukim atau pengikut-pengikutnya sahaja malah memanggil semua manusia, malah jin juga.

Rasulllah saw bersabda 'Wahai sekelian manusia, sesunguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini, sejak Allah menciptakan Nabi Adam a.s. dan keturunannya - yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan Allah swt tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali untuk memperingatkan umatnya dari kemunculan Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kamu sekelian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kamu, Jika dia keluar, sedang aku ada di antara kamu, maka aku akan mengalahkannya dengan hujjah dan kemampuanku. Jika dia keluar setelah aku tiada, maka setiap orang menjadi penolong bagi dirinya sendiri untuk mengalahkan musuhnya. Allah adalah penggantiku bagi setiap Muslim,....."

Dari sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh seorang sahabat agung, Abu Umamah r.a. dari Nabi Muhammad saw. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Majah dalam bukunya bertajuk Musnad. Dia menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Ibn Khuzaiman dan at Hakim pun ada mengeluarkan hadis yang sama ini.

Sebagai orang Islam, marilah kita sama-sama fikirkan dan mengajak setiap orang Islam yang mepunyai kepintaran untuk memikirkan masalah ini.Dajjal bukan saja membuat fitnah tetapi juga akan menjajah akal dan otak manusia melalui caranya tersendiri.

Dunia harus banyak memerhatikan berbagai kumpulan rahsia yang diadakan oleh orang-orang Yahudi. Apabila sudah diketahui akan perkumpulan itu, maka hendaklah berusaha menumpaskan
perkumpulan itu.

Perhatikan baik-baik, bahawa terjadinya berbagai kejahatan di dunia ini ditentu dan diputuskan oleh para pemimpin dan tokoh-tokoh dunia yang misteri, yang memimpin berbagai agen rahsia. Semua perkumpulan rahsia ini bernaung di bawah satu kumpulan besar yang dikuasai dan dikendalikan oleh seorang Bomoh Besar. Tetapi siapakah orang itu? Tidak sesiapa pun tahu siapa sebenarnya orang yang dimaksudkan itu.Di riwayatkan dari al Marits dari ImamAli.
"Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda/akan terjadi banyak fitnah bagaikan penggalan malam gelap gelita. Aku bertanya.'Apa jalan keluarnya wahai Rasulullah?' Baginda menjawab/Peganglah kitabullah (AIQuran) Di dalamnya termuat berita mengenai orang-orang sebelum kamu dan kabar mengenai orang-orang sesudahmu. Al Quran menjadi pemutus hukum di antara kamu sekelian, yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan bukan bahan senda gurauan.

Barang Siapa tidak mengikutinya kerana kesombongan, ia past! akan dibinasakan Allah. Barangsiapa mencari petunjuk di luar Al Quran, maka ia pasti akan disesatkan Allah. Al Quran adalah tali Allah yang kukuh, cahaya Allah yang terang dan zikir yang penuh hikmah. la adalah jalan yang lurus. Dengan berpegang kepadanya, hawa nafsu tidak akan menyimpang dan lidah pun akan tegak dalam kebenaran. Pendapat para ahli ilmu tidak akan pernah bercabang-cabang bersamanya, para ulama tidak akan pernah kenyang dari ilmunya. Orang-orang bertakwa tidak akan pernah merasa bosan membaca dan merenunginya. Al Quran tidak akan usang kerana dibaca berulang-ulang dan tidak akan pernah habis keajaibannya. Jika jin mendengarkan bacaannya, maka mereka tidak henti-hentinya mengatakan,Sesungguhnya kami mendengar Al Quran yang menakjubkan.

Barangsiapa mendapatkan ilmu darinya, ia pasti unggul. Barang siapa berkata dengan menggunakan konsepnya, ia pasti berada dalam kebenaran. Barangsiapa mengamalkan kandungannya ia pasti diberi pahala dan barang siapa mengajak orang lain kepadanya, dia pasti akan ditunjukkan ke jalan yang lurus." (Hadis Riwayat Imam at-Turmudzi) Mungkinkah Dajjal akan muncul ke dunia dengan menaiki pesawat terbang yang kelajuannya tidak dapati ditandingi oleh pesawat buatan manusia? Siapakah yang akan berjaya membunuh Dajjal? Apakah yang akan dilakukan oleh Dajjal....

dipetik dari majalah DAJJAL MUNCUL.

No comments:

Post a Comment