Wednesday, 14 March 2012

Dajjal di Negeri Fir'aun
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

 Dajjal di N e g e r i Fir'aun dan pertemuan menakutkan dengan * Nabi M u s a

Setelah tinggal beberapa tahun di Samirah. dia pergi melancong ke berbagai negeri yang penuh dengan keanehan yang pernah dengarinya dan juga tentang alam-alam aneh.

Dia pergi ke Mesir tempat Fir'aun berkuasa. Pada mulanya dia bertemu dengan seorang dukun terkenal di Mesir. Oleh kerana dia pandai bercakap, dia beritahu keinginannya untuk menjadi pembantu setia pada dukun itu dan juga sebagai anak murid yang taat asalkan dia diajarkan tentang hikmah dan ilmu. Di samping itu dia meminta untuk diperkenalkan kepada Fir'aun yang sedang berkuasa. Kebetulan pula, dukun itu memang di beri umur panjang iaitu 300 tahun.

Mula-mula dukun itu memeriksa watak dan keistimewaan anak muda itu. Kemudian dukun itu memberitahu supaya hasrat untuk bertemu dengan Fir'aun itu dilupakan saja kerana Fir'aun seorang raja yang bersifat perkauman dan tidak suka dengan orang-orang asing. Contohnya, dia memberitahu tentang perbuatan Fir'aun terhadap orang-orang Yahudi ini keturunan mereka. Di antara sifat kejamnya ialah bunuh bayi laki-laki. Bukan itu sahaja, Fir'aun juga r sombong dan bongkak di atas muka bumi ini dan mengaku dirinya sebagai tuhan dan tidak mempunyai kawan yang membantunya. Dukun itu seterusnya beritahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun ke atas anak asuhannya yang bernama Musyiyah yang bererti yang didapati dari Sungai Nil. Dia seterusnya mengisahkan tentang nabi Musa dengan penuh kejujuran.Setelah itu pemuda itu pula menceritakan tentang dirinya pula. Dukun itu berkata,"kalau begitu engkau adalah Musyiyah yang lain tetapi dari Samirah, bukan dari Mesir. Dajjal yang cacat kedua matanya ini betul-betul merasa kagum dengan kisah nabi Musa. Dia lebih kagum kepada dukun itu yang menamakan dirinya Musa Samiri (Dajjal).

Jadi kalau begitu jelaslah terdapat persamaan antara anak Samirah yang diambil dari istana hakim kemudian dibawa ke pulau hijau, sementara anak Mesir yang diambil dari sungai Nil dan dibawa ke istana penguasa." Musa Samiri (Dajjal) itu pun tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang Nabi Musa. Dia selalu terdengar dan mendapat tahu bahawa Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun berada di kota itu kerana kedua-duanya sedang mencari kesempatan untuk bertemu dengan Fir'aun.

Lelaki Samirah (Dajjal) itu pun bertemu dengan Nabi Musa. Dia tidak menceritakan apa-apa selain terdapat kesamaan dari keturunan Ishak bin Ya'kub. Bapanya adalah seorang raja yang menguasai Samirah. Tetapi Nabi Musa tidak mempedulikan kata-kata lelaki itu. Nabi Musa hanya mahu agar lelaki itu beriman pada apa yang diajar olehnya iaitu berupa akidah, syariat dan mukjizat. Tetapi lelaki Samirah itu ragu-ragu untuk mengimani ajaran Nabi Musa itu. Dia cuba berpura-pura diri sehingga mendapat keyakinan siapa kah Musa itu. Dia pun mula hidup di tengah-tengah Bani Israil. Malah dia bernikah dengan salah seorang perempuan mereka tetapi pernikahannya itu tidak mendapat anak.

Dia adalah keturunan dari air man! haram dicampur dengan air man! halal campurdengan air mani Syaitan. Jadi dia adalah seperti baghal yang lahir dari hasil perkahwinan kuda jantan dengan keldai b e t i n a Lelaki Samirah (Dajjal) itu selalu menyaksikan mukjizat Nabi Musa yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Bani Israil. Bahkan dia pun turut menyaksikan peristiwa keluarnya Bani Israil dari Mesir secara besar-besaran dan dia pun ikut bersama mereka.

Makna Surah Thaha 20: 83 hingga 98 (Al Quran)
'Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu hai Musa?" Berkata Musa: "Itulah mereka sedang mengikutku dan aku bersegera kepada Mu ya Tuhanku, agar Engkau redha kepadaku." Allah berfirman" "Maka sesungguhnya Kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri (Dajjal). Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati.Berkata Musa: "Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatujanji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya. Dan demikian pula Samiri (Dajjal) telah melemparkannya. "Kemudian Samiri (Dajjal) mengeluarkan untuk mereka (dari lubang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa tetapi Musa telah lupa."Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat member! jawapan kepada mereka dan tidak (pula) member! kemenafaatan?
Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya: "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cubaan dengan anak lembu itu. Dan sesungguhnya tuhanmu ialah (Tuhan) yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."Mereka menjawab:"Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami."
Berkata Musa:"Hai Harun, apa yang menghalangi kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah
kamu telah (sengaja) mendurhaka perintah aku?" Harun menjawab: "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula kepalaku; sesungguhnya aku khuatir bahawa kamu akan berkata (kepadaku): "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku."Musa:"Apakah yang mendorongmu (berbuatdemikian) hai Samiri (Dajjal)? Samiri (Dajjal) menjawab: "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambit segenggam darijejak rasul lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku memujuk aku."Berkata Musa: "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia
ini (hanya dapat) mengatakan: "Janganlah menyentuh (aku) "Dan sesungguhnya bagimu hukuman (di akhirat) yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatllah tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian sungguh-sungguh kami akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan). Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada tuhan selain Dia. PengetahuanNya meliputi segala sesuatu."Lihatlah Nabi Musa pun berkewajipan menyampaikan pesan Tuhan itu tanpa penambahan
dan atau pengurangan, juga tanpa pengaruh apa pun dari dirinya sendiri. Sebab, keadaannya tidak seperti keadaan Bani Israil yang tidak bertaubat, melainkan saling membunuh. Kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan membawa kemarahan besar, penyesalan dan perasaan marah. Dia hams abung dengan tujuh puluh orang dan untuk memenuhi panggilan ".nan. Mereka meminta alasan kepada Nabi Musa sekembalinya dari panggilan Tuhannya, bahawa mereka tinggal bersama Harun yang gantikannya, yang ditinggalkan untuk menemani Bani Israil.Mereka mengatakan' Dia meperingatkan kaum kami sebelum kami memperingatkan reka untuk tidak kufur menyekutukan Allah Harun berkata kepada mereka,"Hai kaumku, sesungguhnya kami hanya diberi cubaan dengan anak embu itu dan sesungguhnya Tuhanmu ah (Tuhan) yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku • taatilah perintahku. Dan adalah nabi dan rasul • yang diutus kepadamu memperingatkanmu segala macam fitnah, an fitnah Dajjal. Boleh dia adalah Samiri il) ini. Musa memperingatkanmu Dajjal adalah pembuat fitnah ulung. Kami sebanyak tujuh • orang menyebar di sekitar BaniMasing-masing kami katakan kepada mereka."Maka anah mereka tidak memperhatikar
patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawapan kepada mereka dan tidak dapat memberi jaratan kepada mereka serta (pula dapat memberi) afaatan?" Mereka menjelaskan kepada apa yang telah terjadi. Mereka berkata,"Kami telah mengetahui bahawa kaum itu mencuri rumah orang-orang Mesir dan membawa perhiasan emasnya sebagai curian atau pinjaman yang menjadi amanah. Ketika itu Musa Samirah (Dajjal) berkata kepada mereka,"Akulah rasul utusan Tuhan yang sesungguhnya kepada kamu semua dan kepada Musa yang lupa pada Tuhannya ketika dia berada di hadapanNya, jika dia berfikir. Sesungguhnya, anak lembu inilah yang
disembah oleh nenek moyang kita di Samirah. Dia dicuri oleh orang-orang Mesir dari kita dan mereka menamakannya "anak lembu Ubays". Sementara itu orang-orang Mesir tidak tahu bahawa para dukun telah menipu mereka."Silaknat itu memberitahu mereka bahawa dia mampu memperlihatkan Allah jika mereka mempersembahkan emas dan segala apa yang mereka curi sebagai korban yang dimasukkan
ke dalam suatu lubang atau diletakkan di atas batu. Samiri (Dajjal) cuba mengumpulkan artifek-artifek dan bersama mereka dia mencairkan emas dalam takungan dan menyejukkannya dengan air laut. Dari emas itu dia membuat patung anak lembu yang dipahat dan batu besar lalu dilemparkan ke dalam emas yang telah cair. Kemudian disejukkan degan ait laut. Kemudian orang-orang lain pun melemparkan perhiasannya.

Akhirnya, mereka memberitahu Musa Samirah (Dajjal) bahawa sudah tak ada lag! orang yang melemparkan perhiasan emasnya kerana telah habis. Lalu berdirilah Samiri (Dajjal). Sebagaimana yang tertulis dalam AIQuran "Dan demikian pula Samiri (Dajjal) melemparkannya"

Tetapi mereka tidak mengetahui bahawa yang digenggam Samiri (Dajjal) adalah dakwat basah dari Jibril dan takungan tinta itu memang sentiasa dibawanya ke mana saja dia pergi. Dia mengeluarkan dan menggunakannya pada waktu-waktu yang diperlukan.
Tiba-tiba seekor lembu yang sempurna bentuknya berada di hadapan mereka. Tubuhnya
besar seperti Dinasourdan semua anggota tubuhnya kelihatan berdenyut dan bergerak. Bahkan dapat bersuara seakan-akan memanggil mereka untuk tunduk kepadanya dan mengisyaratkan bahawa Samiri (Dajjal) adalah rasulnya yang diutus kepada mereka. Lalu dia mengisyaratkan kepada mereka supaya segera sembah pada patung lembu itu. Mereka pun mula tunduk kecuali Harun dan Yusya' bin Nun yang masih kecil itu serta orang-orang yang telah mengimankan hatinya kepada Allah. Nabi Harun ingin menyelamatkan Bani Israil dari kekejian perhiasan-perhiasan yang mereka curi itu dengan mengumpulkannya pada satu lubang. Jika Nabi Musa telahkembali tentu dia akan melihat dan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan kehendaknya. Nabi Harun berkata pada mereka.kerana Bani Israil, sesungguhnya ghanimah (harta rampasan perang) tidak halal bagi kamu semua dan sesungguhnya perhiasan orang Qibthi juga tidak halal bagi kamu semua. Maka kumpulkanlah semua perhiasan itu, sediakanlah lubang baginya. Pendamlah perhiasan itu di dalamnya. Dan jika Nabi Musa datang dan menghalalkannya ambillah."Kemudian Samiri (Dajjal) pun datang. Dia melemparkan dakwat (tinta) yang digenggamnya ke dalam perhiasan itu. Dia meminta kepada Harun untuk berdoa kepada Allah agar memakbulkan permintaannya. Kemudian Nabi Harun berdoa tanpa mengetahui apa yang diminta oleh Samiri (Dajjal) kepada Allah. Ternyata doa itu dimakbulkan, Ketika itu Samiri (Dajjal) berkata, "Aku meminta kepada Allah agar perhiasan itu menjadi anak lembu. Lalu ia menjadi anak lembu yang bersuara."
Patung emas itu berubah menjadi seekor anak lembu yang boleh bersuara dan berjalan.
la adalah patung yang mempunyai dua lubang di belakang dan di depan. AIQuran menyebut: Kemudian Samiri (Dajjal) mengeluarkan untuk mereka (dari lubang itu) anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa tetapi Musa telah lupa." Surah Thaha, 20:88. Yang anehnya Bani Israel ternyata mahu dipermainkan syaitan. Samiri (Dajjal) yang menyuruh mereka untuk menyembah anak lembu, pad anal mereka sendiri tersangat tahu siapa yang membuat, memahat dan merancangnya. Mereka juga menyaksikan sendiri bagaimana patung itu dilemparkan ke api yang menyala, dipukul dengan palu, kemudian disejukkan dengan air laut dan bahkan dibolak-balik oleh pembuatnya. Anehnya lagi ialah mereka tidak cukup dengan mengakuinya sebagai Tuhan bahkan menganggapnya sebagai Tuhan Nabi Musa. Dengan berani sekali mereka menyeret Nabi Musa untuk menyekutukan Tuhannya, Allah swt. Mereka sampai hati berbuat begitu. Mereka benar-benar bodoh kerana menyembah binatang paling bodoh dan dungu itu, yang tidak dapat menolong dirinya sendiri.Bertambah teruk lagi mereka menuduh Nabi Musa sebagai orang yang tersesat dan salah. Mereka mengatakan sepertimana disebut dalam Al Quran, Lalu Nabi Musa lupa.Maksud Nabi Musa lupa itu ialah beliau tersesat dan salah jalan.Bani Israil yang bersikap tidak baik kepada Nabi Musa adalah pengikut Samiri (Dajjal) yang terkutuk itu, yang telah membeli mereka dengan harta kekayaan, perhiasan emas dan barang-barang lainnya sesudah dia mendakwa dirinya sebagai seorang rasul yang sebenarnya. Bahkan dia mengaku sebagai anak Tuhan.Meskipun Nabi Harun memperingatkan mereka untuk hanya menyembah Allah, mereka tetap
juga menyembah patung anak lembu itu dan menyanyi untuknya. Anak-anak lembu itu kembali ke keadaannya, iaitu diam kaku dan tidak bersuara. Dia hanya sekadar patung dari emas tanpa suara dan tanpa bergerak kerana pengaruh Jibril telah lenyap.Namun, fitnah tetap ada. Bani Israil terus menyembah berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu, tidak memberi sebarang kebaikan. Sewaktu Nabi Musa marah, dia' menarik kepala dan janggut saudaranya, Nabi Harun. Dia mencelanya, "Hay Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu lihat mereka telah tersesat
(sehingga) kamu tidak mengikutiku?" (Surah Thaha, 20: 92-93)Ertinya apa yang menghalangimu dari memberitahuku akan perkara kesesatan mereka sejak awal? Lalu : sebutkan,"Apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?"
Maksudnya seperti apa yang pernah aku kemukakan kepadamu, yakni b e r u p a perkataannya,"Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah danjanganlah
kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerosakan." (Surahal-Araf7:142) Nabi Harun meminta maaf kepada saudaranya Nabi Musa kerana terlambat menemuinya untuk diberitahukan bahaya besar yang terjadi. Nabi Marun berkata, "Sesungguhnya aku takut kamu akan berkata 'kepadaku)"Kami telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanahku." (Surah Thaha 20-94) Mengapa kamu biarkan mereka bersendirian dan tidak menjaga apa yang aku perin-tahkan kepadamu untuk menggantikanku dalam mengurus dan mengawasi mereka."

...sumber daripada majalah Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda...

No comments:

Post a Comment